ΒΡΕΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DYNAMIC TAPE

Η γνώση γύρω από την ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επίδεση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη φυσικοθεραπεία.

Ολοκληρώθηκε