Στην διεθνή σελίδα του Dynamic Tape (www.dynamictape.com) μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση

σε πληθώρα βίντεο τεχνικών επίδεσης με Dynamic Tape από τον δημιουργό της τεχνικής, Ryan Kendrick

Είναι πολύ απλό! Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :